CoDJumper.com

Call of Duty 4: Modern Warfare demos


Ambush


Jumps: 18 files
Nade Jumps: 11 files
Bounces: 20 files

Total Demos:

49 files

Backlot


Jumps: 37 files
Nade Jumps: 9 files
Bounces: 13 files

Total Demos:

59 files

Bloc


Jumps: 18 files
Nade Jumps: 5 files
Bounces: 6 files

Total Demos:

29 files

Bog


Jumps: 8 files
Nade Jumps: 6 files
Bounces: 1 files

Total Demos:

15 files

Broadcast


Jumps: 8 files
Nade Jumps: 5 files
Bounces: 7 files

Total Demos:

20 files

Chinatown


Jumps: 11 files
Nade Jumps: 6 files
Bounces: 8 files

Total Demos:

25 files

Countdown


Jumps: 15 files
Nade Jumps: 3 files
Bounces: 3 files

Total Demos:

21 files

Crash


Jumps: 19 files
Nade Jumps: 15 files
Bounces: 15 files

Total Demos:

49 files

Creek


Jumps: 6 files
Nade Jumps: 2 files
Bounces: 18 files

Total Demos:

26 files

Crossfire


Jumps: 25 files
Nade Jumps: 10 files
Bounces: 24 files

Total Demos:

59 files

District


Jumps: 18 files
Nade Jumps: 14 files
Bounces: 20 files

Total Demos:

52 files

Downpour


Jumps: 14 files
Nade Jumps: 3 files
Bounces: 19 files

Total Demos:

36 files

Killhouse


Jumps: 14 files
Nade Jumps: 7 files

Total Demos:

21 files

Overgrown


Jumps: 15 files
Nade Jumps: 4 files
Bounces: 12 files

Total Demos:

31 files

Pipeline


Jumps: 18 files
Nade Jumps: 16 files
Bounces: 14 files

Total Demos:

48 files

Shipment


Jumps: 3 files
Nade Jumps: 6 files
Bounces: 1 files

Total Demos:

10 files

Showdown


Jumps: 10 files
Nade Jumps: 6 files
Bounces: 6 files

Total Demos:

22 files

Strike


Jumps: 28 files
Nade Jumps: 12 files
Bounces: 28 files

Total Demos:

68 files

Vacant


Jumps: 11 files
Nade Jumps: 9 files
Nade Throws: 1 files

Total Demos:

21 files

Wetwork


Jumps: 7 files
Nade Jumps: 8 files

Total Demos:

15 files


Demo totals
CoD 646 files
CoD:UO 265 files
CoD2 376 files
CoD4 676 files
CoD:WaW 151 files
Bounce 273 files
Jump 928 files
Nade Jump 625 files
Nade Throw 288 files
Total demos: 2114 files

Add us

CoDJumper.com YouTube Channel logo CoDJumper.com Facebook group logo CoDJumper.com Xfire group logo CoDJumper.com Twitter logo CoDJumper.com Steam group logo

Advertisement


Copyright 2016 - CoDJumper.com - All Rights Reserved